Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

Aqua City The Grand Villas 6

Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng NaiBiệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

KÍ HIỆU

ô VàngGV – T2
Garden villas 15×20

ô XanhGV – T5
Garden villas 15×20
River View

ô TímGV – T4
Garden villas 15×31

 

Aqua City The Grand Villas
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

GV-T2 (STYLE 1) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG : 341.6 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 7
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

 

Aqua City The Grand Villas 2
Aqua City The Grand Villas 3

Aqua City The Grand Villas 4

Aqua City The Grand Villas 5
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.

 


GV-T2 (STYLE 2) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
339.5 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 6
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 9

Aqua City The Grand Villas 10

Aqua City The Grand Villas 11

Aqua City The Grand Villas 8
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.


GV-T2 (STYLE 3) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
342.3 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 12
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 13

Aqua City The Grand Villas 14
Aqua City The Grand Villas 15

Aqua City The Grand Villas 16
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.

GV-T2 (STYLE 4) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
343.4 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 17
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 18

Aqua City The Grand Villas 19

Aqua City The Grand Villas 20
Aqua City The Grand Villas 21
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.


GV-T2 (STYLE 5) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
342.3 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 22
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 23

Aqua City The Grand Villas 24

Aqua City The Grand Villas 25

Aqua City The Grand Villas 26
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.

GV-T5 (STYLE 1) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
337.7 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 27
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 28

Aqua City The Grand Villas 29

Aqua City The Grand Villas 30

Aqua City The Grand Villas 31
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo

GV-T5 (STYLE 2) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
335.2 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 32
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 33

Aqua City The Grand Villas 34

Aqua City The Grand Villas 35

* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.

Aqua City The Grand Villas 36

GV-T5 (STYLE 3) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
335.6 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 37
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 38

Aqua City The Grand Villas 39

Aqua City The Grand Villas 40
Aqua City The Grand Villas 41
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.


GV-T5 (STYLE 4) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
339.5 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 42
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 43

Aqua City The Grand Villas 44

Aqua City The Grand Villas 45

* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 46

GV-T5 (STYLE 5) | 15 X 20 (m)

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
337.8 m2
(không bao gồm mái, sân thượng, ô trống cầu thang)

Aqua City The Grand Villas 47
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai
Aqua City The Grand Villas 48

Aqua City The Grand Villas 49

Aqua City The Grand Villas 50

Aqua City The Grand Villas 51
* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.


GV-T4n_1 | 15 X 31 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
Site area: 465 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
GFA: 409.6 m2

Aqua City The Grand Villas 57
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

 

Aqua City The Grand Villas 53

Aqua City The Grand Villas 54

Aqua City The Grand Villas 55

Aqua City The Grand Villas 56

* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.


GV-T4n_2 | 15 X 31 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
Site area: 465 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
GFA: 403.9 m2

Aqua City The Grand Villas 52
Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

Aqua City The Grand Villas 58

Aqua City The Grand Villas 59

Aqua City The Grand Villas 60

Aqua City The Grand Villas 61

* Mọi thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà chủ đầu tư không cần thông báo trước. Bố trí hồ bơi và các tiện ích trong mặt bằng chỉ mang tính chất gợi ý tham khảo.

 

Liên hệ dự án Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

Hỗ trợ tư vấn dự án Biệt thự ven sông Grand Villas khu đô thị Aqua City Đồng Nai

Quý khách hàng quan tâm thông tin nội bộ xin liên hệ – 0902-541-035