Bình Châu sẽ trở thành khu đô thị phát triển mới

Suoi Nuoc Nong Binh Chau Min

Bình Châu sẽ trở thành khu đô thị phát triển mới về du lịch và chế biến hải sản của Bà Rịa- Vũng Tàu

Đến năm 2045, dân số xã Bình Châu sẽ tăng lên 50.000 người, gấp gần 2 lần so với năm 2020 là 26.340 người và trở thành khu đô thị mới phát huy thế mạnh du lịch và chế biến hải sản của vùng huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu…

Bình Châu sẽ trở thành khu đô thị phát triển mới
Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nổi tiếng với suối khoáng nóng Bình Châu, được định hướng dành cho du lịch nghỉ dưỡng biển, cách TP.HCM khoảng 100km.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có cuộc họp với các đơn vị báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc với tổng diện tích tự nhiên hơn 8.514ha và không gian đô thị sẽ được phát triển thành 06 khu.

Theo đơn vị tư vấn, tháng 02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 241 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, xã Bình Châu được định hướng phát triển thành đô thị mới giai đoạn 2021 – 2025.

UBND huyện Xuyên Mộc và đơn vị tư vấn đã tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Bình Châu. Đến nay, Đồ án quy hoạch đã hoàn tất một số thủ tục như phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch; lấy ý kiến nhân dân; đồ án đã thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng của tỉnh.

Tính chất quy hoạch là trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch và chế biến hải sản của vùng huyện Xuyên Mộc; hướng tới đô thị loại V giai đoạn 2021 – 2025. Dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 50.000 người (dân số năm 2020 là 26.340 người).

Định hướng phát triển không gian đô thị chia làm 06 khu, gồm: Khu đô thị truyền thống hiện hữu gần 309ha; Khu đô thị phía Tây Nam hơn 312ha; Khu trung tâm hành chính – chính trị, thương mại dịch vụ tổng hợp Láng Hàng khoảng 95ha; Khu đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc gần 187ha; Khu du lịch nghỉ dưỡng rừng – biển gần 1.027ha; vùng nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, vùng đệm sinh thái và dự trữ phát triển hơn 6.585ha.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồ án quy hoạch cần bám sát các quy định pháp luật liên quan; cân đối lại diện tích cây xanh; nghiên cứu tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch; phải có các khu dân cư tập trung để phát triển các đô thị mới…